Productinformatie James Software

Productinformatie James Software

Klik op het logo voor de site van de leverancier
Alle producten

Informatie leverancier over product
 • De 5 belangrijkste redenen om te kiezen voor ons product
  • Modern en intuïtief: James is gemaakt vanuit de gedachte dat praktijksoftware modern, eenvoudig en intuïtief moet zijn. De menustructuur van James is zeer overzichtelijk, en volgt bovendien de workflow van uw praktijk. Al binnen enkele uren heeft u James onder de knie. Noodzakelijke controles die het werk makkelijker maken worden zoveel mogelijk op de achtergrond uitgevoerd, zodat u hier geen omkijken naar heeft.
  • Werkprocessen stroomlijnen: James maakt het mogelijk om uw activiteiten zo efficiënt mogeljk te verrichten. Patiënten kunnen via uw website rechtstreeks afspraken maken in uw James agenda. Dit gaat via het patiëntportaal waarin u ook een intakeformulier kunt laten invullen. Intakeformulieren worden direct aan het patiëntendossier gekoppeld. Dossierprotocollen kunt u volledig naar uw wensen inrichten, zo uitgebreid of minimalistisch als u wilt. Vanuit de agenda kunt u voor consulten direct een factuur printen of het consult klaarzetten om te declareren via Vecozo. Verkoopboekingen kunt u exporteren naar Excel of ‘s nachts automatisch laten inlezen in de boekhoudsoftware van Exact Online of Twinfield.
  • Multidisciplinaire praktijk: in James kunt u een multidisciplinaire praktijk inrichten. Binnen de administratie van één praktijk kunnen meerdere paramedische beroepen naast elkaar werken en verschillende locaties worden aangemaakt. Het is ook mogelijk om een zorgcentrum te definiëren waar meerdere mono- of multidisciplinaire praktijken onder hangen
  • Online patiëntenportaal: het patiëntenportaal bespaart kosten door een hogere efficiency en vergemakkelijkt de communicatie met uw patiënten. Resultaat: een hogere klanttevredenheid en snellere informatiewisseling. Het cliëntportaal van James biedt uitstekende oplossingen voor online triage, afspraken, vragenlijsten en anamnese.
  • Veilig in de Cloud: James praktijksoftware is een webbased applicatie en draait in de cloud, zodat u altijd en overal kunt werken. De applicatie wordt gehost bij een service provider die NEN7510 gecertificeerd is en daarmee voldoet aan de strenge eisen die worden gesteld aan informatiebeveiliging in de gezondheidszorg. James wordt bovendien gehost in twee aparte gecertificeerde datacenters, waardoor we een beschikbaarheid van 99,99% kunnen garanderen.
 • Gebruikersvereniging
  • James beschikt niet over een gebruikersvereniging.
 • Betrokkenheid gebruikers bij de ontwikkeling produkt
  • Luister naar de klant is 1 van onze 5 kernwaarden. Vertaal goede ideeën uit de praktijk, waarmee we ons zichtbaar onderscheiden ten opzichte van de concurrenten, naar onze diensten. Naast de dagelijkse contacten met klanten hebben wij een klankbordgroep van klanten waar we 4 maal per jaar sessies mee organiseren.

Programma van Eisen
 • Wat zijn uw ambities m.b.t. het implementeren van de Nictiz standaard gebaseerd op de NHG-KNGF richtlijn gestructureerde informatie-uitwisseling huisarts-fysiotherapeut die op 20-04-2015 van toepassing is verklaard door het Informatieberaad?

   Zodra er een landelijke technische interface ter beschikking wordt gesteld zullen wij direct starten met het bouwen van de koppeling.

 • Ons product ondersteunt daarnaast de volgende zorginhoudelijke overdrachtsstandaarden:
  • Ons product ondersteunt de volgende zorginhoudelijke overdrachtsstandaarden: ons moderne platform ondersteunt (desgewenst) alle standaarden die op enig moment nodig zijn voor het goed kunnen functioneren van een Fysiotherapie praktijk.
 • Gaat u de bezoekers van deze site kennis laten nemen van het resultaat van een zelftoets uitgevoerd op de meest actuele versie van het PvE? En zo ja, wanneer?
  • Voor half juni 2015 zullen wij een zelftoets uitvoeren op basis van versie JAMES v1.32.0.8434
 • Bent u bereid om nieuwe overeenkomsten inhoudelijk aan te passen en in lijn te brengen met de eisen deel A versie 2.0?
  • Graag verwijzen wij naar het resultaat van de zelftoets
 • Uw mening over problemen die fysiotherapeuten ervaren als men wil overstappen naar een ander product? (vendor lock-in eis 581)
  • Wij zijn tegen elke vorm van vendor lock-in. De opzegtermijn bedraagt 1 maand en wij dragen op eerste verzoek van onze klant data over in een algemeen geaccepteerd formaat.
 • Wettelijk gezien is de fysiotherapeut verplicht om dossiergegevens 15 jaar te bewaren. Hoe is dat nu geregeld als het contract met u wordt beëindigd?
  • Zodra de data zijn overgedragen aan onze klant en deze heeft bevestigd dat zijn datazijn opgeslagen in een ander EPD zullen wij de data pas vernietigen.

Ervaringen met/mening van gebruikers over product Om kennis te nemen van de ervaringen van gebruikers is op FysioNetwerken een speciale forumcategorie ingericht. Na te zijn ingelogd benadert u het forum via deze hyperlink Heeft u zich nog niet geregistreerd voor FysioNetwerken dan treft u op deze pagina aanvullende informatie.

 

Deze site maakt geen gebruik van tracking cookies    -    © KNGF 2011 - 2019    -   Privacy Statement