Productinformatie YSIS

Productinformatie YSIS

Klik op het logo voor de site van de leverancier
Alle producten

Informatie leverancier over product
 • De 5 belangrijkste redenen om te kiezen voor ons product
  • Werkproces van behandelaar staat centraal.
  • Registratierichtlijn is ingebed in het werkproces, er zijn geen overbodige administratieve handelingen. Declaratieproces is volledig geïntegreerd.
  • Multidisciplinair patiënt dossier met monodisciplinaire toegang voor 1e en 2e lijns zorg.
  • Zeer uitgebreide koppelmogelijkheden met administratieve systemen, kwaliteitssystemen (ROM/PROM/CQ-Index), planningstools en agenda.
  • Professionele support/helpdesk. Web-based systeem met minimale impact op bestaande ICT omgeving. Voldoet aan alle geldende privacy- en veiligheidseisen voor web-based werken.
 • Gebruikersvereniging
  • Onze gebruikers zijn georganiseerd middels een gebruikersvereniging. Tweemaal per jaar vindt er een gebruikersbijeenkomst plaats. Wanneer de gebruikersbijeenkomst consensus bereikt over gewenste functionaliteit, dan committeert GeriMedica zich hieraan.
 • Betrokkenheid gebruikers bij de ontwikkeling produkt
  • Klanten met specifieke kennis en kunde worden gevraagd mee te denken bij nieuwe ontwikkelingen.
  • Ontwerp van nieuwe functionaliteiten wordt getoetst bij een representatieve selectie van gebruikers. Algemene wensen worden in de gebruikersbijeenkomst besproken

Programma van Eisen
 • Wat zijn uw ambities m.b.t. het implementeren van de Nictiz standaard gebaseerd op de NHG-KNGF richtlijn gestructureerde informatie-uitwisseling huisarts-fysiotherapeut die op 20-04-2015 van toepassing is verklaard door het Informatieberaad?

   Uitwisseling van informatie en gegevens tussen het Ysis EPD en de huisarts is nu al mogelijk via Zorgmail. GeriMedica zal de NHG-KNGF richtlijn gestructureerde informatie-uitwisseling huisarts-fysiotherapeut nader bestuderen.

 • Ons product ondersteunt daarnaast de volgende zorginhoudelijke overdrachtsstandaarden:
  • EDIFACT MEDSPE
  • EDIFACT MEDLAB
  • EDIFACT MEDRAD
  • EDIFACT MEDVRYRAD
  • Zorgmail
  • Zorgring
  • Zorgdomein
 • Gaat u de bezoekers van deze site kennis laten nemen van het resultaat van een zelftoets uitgevoerd op de meest actuele versie van het PvE? En zo ja, wanneer?
  • GeriMedica heeft de zelftoets uitgevoerd. Ysis, het EPD van GeriMedica is ontstaan vanuit een intramurale setting. Extramurale/transmurale eerstelijns zorg is in een later stadium is ontwikkeld. Hierdoor zijn een aantal processen anders opgezet dan als in het PvE beschreven, hetgeen de score vertroebelt. Aangezien de score van het PvE geen recht doet aan de kwaliteit van Ysis kiest GeriMedica ervoor deze niet te publiceren. Dit betekent overigens niet dat niet aan de richtlijn voor verslaglegging is voldaan. GeriMedica houdt de ontwikkelingen in het kader van“Kwaliteit in beweging” nauw in de gaten en zal waar nodig Ysis hierop aanpassen.
 • Bent u bereid om nieuwe overeenkomsten inhoudelijk aan te passen en in lijn te brengen met de eisen deel A versie 2.0?
  • Deel A heeft betrekking op Informatiebeveiliging, continuïteit en wet-regelgeving. GeriMedica is door BDO gecertificeerd tegen de NEN7510 norm. De NEN7510 norm is een door het Nederland Normalisatie-instituut norm voor informatiebeveiliging voor de zorgsector in Nederland. Beveiliging van Ysis is geborgd en voldoet aan de geldende wet- en regelgeving! Certificeringsrapport op aanvraag beschikbaar
 • Uw mening over problemen die fysiotherapeuten ervaren als men wil overstappen naar een ander product? (vendor lock-in eis 581)
  • GeriMedica is pertinent tegen iedere vorm van vendor lock-in. Daar waar mogelijk moeten best-of-breed oplossingen altijd gekoppeld kunnen worden, ook als dit oplossingen van andere leveranciers betreft.
  • GeriMedica stelt bij het overstappen naar een andere leverancier de klant in staat te allen tijde over alle geregistreerde data te beschikken in Microsoft Excel format.
 • Wettelijk gezien is de fysiotherapeut verplicht om dossiergegevens 15 jaar te bewaren. Hoe is dat nu geregeld als het contract met u wordt beëindigd?
  • GeriMedica bewaart de dossiergegevens minimaal 15 jaar. Bij het beëindigen van het contract worden de gegevens in de database bewaard, en worden op verzoek beschikbaar gesteld.

Ervaringen met/mening van gebruikers over product Om kennis te nemen van de ervaringen van gebruikers is op FysioNetwerken een speciale forumcategorie ingericht. Na te zijn ingelogd benadert u het forum via deze hyperlink. Heeft u zich nog niet geregistreerd voor FysioNetwerken dan treft u op deze pagina aanvullende informatie.

 

Deze site maakt geen gebruik van tracking cookies    -    © KNGF 2011 - 2019    -   Privacy Statement