Productinformatie Unit 4 Cura

Productinformatie Unit 4 Cura

Klik op het logo voor de site van de leverancier
Alle producten

Informatie leverancier over product
 • De 5 belangrijkste redenen om te kiezen voor ons product
  • UNIT4 Cura Suite is een geïntegreerde oplossing voor zorgorganisaties, o.a. in V&V, Thuiszorg en Gehandicaptenzorg. De software is speciaal ontworpen voor mensen in de zorg.
  • UNIT4 Cura bevordert multidisciplinair werken en ketencommunicatie. Het werkproces van de fysiotherapeut en andere paramedici wordt optimaal ondersteund en UNIT4 Cura stelt u in verbinding met de keten.
  • UNIT4 Cura is zeer gebruiksvriendelijk en is flexibel in te zetten en in te richten volgens uw eigen methodieken en werkwijzen.
  • UNIT4 werkt nauw samen met zorgorganisaties, brancheorganisaties, vakgroepen, ICT partners. Hierdoor is het mogelijk om kort op de bal te spelen en onze software oplossingen naadloos aan te laten sluiten op de praktijk.
  • Onze consultants spreken de taal van de zorg en weten uw wensen te vertalen naar concrete oplossingen.
 • Gebruikersvereniging
  • Onze gebruikers zijn georganiseerd middels gebruikersgroepen en kennisgroepen voor bepaalde aandachtsgebieden.
 • Betrokkenheid gebruikers bij de ontwikkeling produkt
  • Wij organiseren landelijke en regionale gebruikersgroepen en kennisgroepen.
  • Wij volgen standaarden van beroepsgroepen.
  • Nieuwe producten komen tot stand door enerzijds gebruikersgroepen en anderzijds meekijken en meedenken op de werkvloer van de gebruiker.
  • Onze software voldoet aan de landelijke wet en regelgeving & is AOIC gecertificeerd; van registratie tot declaratie.
  • Zorgorganisaties denken mee in het samenstellen van de roadmap.

Programma van Eisen
 • Wat zijn uw ambities m.b.t. het implementeren van de Nictiz standaard gebaseerd op de NHG-KNGF richtlijn gestructureerde informatie-uitwisseling huisarts-fysiotherapeut die op 20-04-2015 van toepassing is verklaard door het Informatieberaad?

   Zodra we een reactie hebben ontvangen wordt deze geplaatst

 • Ons product ondersteunt daarnaast de volgende zorginhoudelijke overdrachtsstandaarden:
  • Zodra we een reactie hebben ontvangen wordt deze geplaatst
 • Gaat u de bezoekers van deze site kennis laten nemen van het resultaat van een zelftoets uitgevoerd op de meest actuele versie van het PvE? En zo ja, wanneer?
  • Eigen verklaring (resultaat van de zelftoets versie 2.0 C) treft u op de site
 • Bent u bereid om nieuwe overeenkomsten inhoudelijk aan te passen en in lijn te brengen met de eisen deel A versie 2.0?
  • Zodra we een reactie hebben ontvangen wordt deze geplaatst
 • Uw mening over problemen die fysiotherapeuten ervaren als men wil overstappen naar een ander product? (vendor lock-in eis 581)
  • Zodra we een reactie hebben ontvangen wordt deze geplaatst
 • Wettelijk gezien is de fysiotherapeut verplicht om dossiergegevens 15 jaar te bewaren. Hoe is dat nu geregeld als het contract met u wordt beëindigd?
  • Zodra we een reactie hebben ontvangen wordt deze geplaatst

Ervaringen met/mening van gebruikers over product Om kennis te nemen van de ervaringen van gebruikers is op FysioNetwerken een speciale forumcategorie ingericht. Na te zijn ingelogd benadert u het forum via deze hyperlink. Heeft u zich nog niet geregistreerd voor FysioNetwerken dan treft u op deze pagina aanvullende informatie.

 

Deze site maakt geen gebruik van tracking cookies    -    © KNGF 2011 - 2019    -   Privacy Statement