Vragen aan leveranciers

Vragen aan leveranciers

De leveranciers die worden vermeld op de productenpagina hebben we een aantal vragen voorgelegd. Als u klikt op het logo kunt u de reacties lezen die we hebben ontvangen.
 • Verzoek om het logo
 • Noem de 5 belangrijkste redenen om te kiezen voor uw product
 • Zijn uw gebruikers georganiseerd middels een gebruikersvereniging?
 • Hoe zijn uw gebruikers bij de ontwikkeling van het product betrokken?
 • In 2015 is de informatiestandaard voor de overdracht van gegevens tussen huisarts en fysiotherapeut van toepassing verklaard door het Informatieberaad Zorg en opgenomen in het informatiestandaarden register van het Zorginstituut. Wat zijn uw ambities om deze standaard te implementeren?
 • Welke rol kan uw product spelen bij de aansluiting op de VZVZ infrastructuur? (zie de daarmee samenhangende eisen.
 • Welke zorginhoudelijke overdrachtsstandaarden ondersteunt uw product momenteel?
 • Door publicatie van het resultaat van het zelftoets traject bent u nu in de gelegenheid kenbaar te maken aan welke eisen wordt voldaan. Gaat u dat inzicht bieden? En zo ja wanneer?
 • Bent u bereid om nieuwe overeenkomsten inhoudelijk aan te passen en in lijn te brengen met de eisen deel A versie 2.0?
 • Bent u bereid om bestaande overeenkomsten inhoudelijk aan te passen en in lijn te brengen met de eisen deel A versie 2.0?
 • Wat is uw mening over problemen die fysiotherapeuten ervaren als men wil overstappen naar een ander product? (vendor lock-in (zie eis 581)?
 • Wettelijk gezien is de fysiotherapeut verplicht om dossiergegevens 15 jaar te bewaren. Hoe is dat nu geregeld als het contract met u wordt beĆ«indigd?

 

Deze site maakt geen gebruik van tracking cookies    -    © KNGF 2011 - 2019    -   Privacy Statement