Productinformatie Cadans

Productinformatie Cadans

Klik op het logo voor de site van de leverancier
Alle producten

Informatie leverancier over product
 • De 5 belangrijkste redenen om te kiezen voor ons product
  • Uitstekende support door de servicedesk van FACET Novium.
  • FACET Novium heeft een goede relatie met zijn gebruikers, de zorgverzekeraars en het KNGF.
  • CADANS is gebruiksvriendelijk, intuïtief en flexibel
  • CADANS is compleet en biedt een overzichtelijk EPD, agenda, declaratie, rapportages en communicatie (waar onder Zorgmail)
  • CADANS is door Agis/Achmea goedgekeurd
 • Gebruikersvereniging
 • Betrokkenheid gebruikers bij de ontwikkeling produkt
  • De doorontwikkeling van CADANS gebeurt in nauwe samenspraak met gebruikers. Dit door het organiseren van gebruikersbijeenkomsten en door directe contacten met klanten

Programma van Eisen
 • Wat zijn uw ambities m.b.t. het implementeren van de Nictiz standaard gebaseerd op de NHG-KNGF richtlijn gestructureerde informatie-uitwisseling huisarts-fysiotherapeut die op 20-04-2015 van toepassing is verklaard door het Informatieberaad?

   Zodra we een reactie hebben ontvangen wordt deze geplaatst

 • Ons product ondersteunt daarnaast de volgende zorginhoudelijke overdrachtsstandaarden:
  • EDIFACT MEDVRY
 • Gaat u de bezoekers van deze site kennis laten nemen van het resultaat van een zelftoets uitgevoerd op de meest actuele versie van het PvE? En zo ja, wanneer?
  • Zodra we een reactie hebben ontvangen wordt deze geplaatst
 • Bent u bereid om nieuwe overeenkomsten inhoudelijk aan te passen en in lijn te brengen met de eisen deel A versie 2.0?
  • Zodra we een reactie hebben ontvangen wordt deze geplaatst
 • Uw mening over problemen die fysiotherapeuten ervaren als men wil overstappen naar een ander product? (vendor lock-in eis 581)
  • Overstappen moet mogelijk zijn. Werken met een standaard is dan noodzakelijk.
 • Wettelijk gezien is de fysiotherapeut verplicht om dossiergegevens 15 jaar te bewaren. Hoe is dat nu geregeld als het contract met u wordt beëindigd?
  • Na beëindiging van de overeenkomst blijft de klant altijd eigenaar van de gegevens.

Ervaringen met/mening van gebruikers over product Om kennis te nemen van de ervaringen van gebruikers is op FysioNetwerken een speciale forumcategorie ingericht. Na te zijn ingelogd benadert u het forum via deze hyperlink. Heeft u zich nog niet geregistreerd voor FysioNetwerken dan treft u op deze pagina aanvullende informatie.

 

Deze site maakt geen gebruik van tracking cookies    -    © KNGF 2011 - 2019    -   Privacy Statement