Productinformatie Medikad

Productinformatie Medikad

Klik op het logo voor de site van de leverancier
Alle producten

Informatie leverancier over product
 • De 5 belangrijkste redenen om te kiezen voor ons product
  • Medikad is een multidisciplinair compleet programma.
  • Kent verschillende agenda’s om u volledig inzicht te geven.
  • Eenvoudig sturen van facturen, brieven en e-mails vanuit de agenda’s.
  • Medikad heeft een EPD, volgens de richtlijnen van het KNGF met de meetinstrumenten die beschikbaar zijn vanaf FysioNet.
  • Heeft een financiële module en een goede helpdesk om u te begeleiden.
 • Gebruikersvereniging
  • Gebruikers van Medikad hebben geen vereniging. MadeWare organiseert geregeld gebruikersbijeenkomsten, zodat gebruikers onderlinge ervaringen kunnen delen en de wensen voor nieuwe functionaliteit te verzamelen.
 • Betrokkenheid gebruikers bij de ontwikkeling produkt
  • Gebruikers maken hun wensen kenbaar via de service desk of gebruikersbijeenkomst.
  • Gebruikers kunnen zich opgeven voor een beta-versie, waardoor ze eerder een nieuwe versie krijgen. Hierdoor heeft deze groep sneller de nieuwe functionaliteit, en kunnen ze aangeven wat nog verbetert moet worden.
  • Gebruikers kunnen specifieke wensen doorgeven, die eventueel als maatwerk in het systeem kan worden gemaakt.

Programma van Eisen
 • Wat zijn uw ambities m.b.t. het implementeren van de Nictiz standaard gebaseerd op de NHG-KNGF richtlijn gestructureerde informatie-uitwisseling huisarts-fysiotherapeut die op 20-04-2015 van toepassing is verklaard door het Informatieberaad?

   De informatie-uitwisseling tussen fysiotherapeut en huisarts is mogelijk in de huidige versie. We werken met standaard sjablonen waar informatie uit het EPD direct in de brief of zorgmail-bericht komt. Hierdoor bent u in staat om snel de juiste informatie te versturen. Voor de komende versies zullen we kijken wat er nog gedaan moet worden om ons volledig te conformeren aan de richtlijn gestructureerde informatie-uitwisseling.

 • Ons product ondersteunt daarnaast de volgende zorginhoudelijke overdrachtsstandaarden:
  • Zodra we een reactie hebben ontvangen wordt deze geplaatst.
 • Gaat u de bezoekers van deze site kennis laten nemen van het resultaat van een zelftoets uitgevoerd op de meest actuele versie van het PvE? En zo ja, wanneer?
  • Dat zullen we deze zomer 2015 doen.
 • Bent u bereid om nieuwe overeenkomsten inhoudelijk aan te passen en in lijn te brengen met de eisen deel A versie 2.0?
  • We zullen kijken wat we kunnen meenemen om meer in lijn te brengen van de eisen in Deel A versie 2.0
 • Uw mening over problemen die fysiotherapeuten ervaren als men wil overstappen naar een ander product? (vendor lock-in eis 581)
  • Op zich valt het mee, zolang de data te exporteren valt naar Excel of iets dergelijks. Dan kunnen we deze gegevens importeren in Medikad. Bij enkele programma’s kunnen rechtstreeks in de database komen en is overdracht erg goed.
 • Wettelijk gezien is de fysiotherapeut verplicht om dossiergegevens 15 jaar te bewaren. Hoe is dat nu geregeld als het contract met u wordt beëindigd?
  • Na beëindigen van de licentie, kan je Medikad opstarten en zijn de overzichten te raadplegen, hierdoor blijven de gegevens inzichtelijk van de gebruiker.

Ervaringen met/mening van gebruikers over product Om kennis te nemen van de ervaringen van gebruikers is op FysioNetwerken een speciale forumcategorie ingericht. Na te zijn ingelogd benadert u het forum via deze hyperlink. Heeft u zich nog niet geregistreerd voor FysioNetwerken dan treft u op deze pagina aanvullende informatie.

 

Deze site maakt geen gebruik van tracking cookies    -    © KNGF 2011 - 2019    -   Privacy Statement