Productinformatie G2 Paramedici

Productinformatie G2 Paramedici

Klik op het logo voor de site van de leverancier
Alle producten

Informatie leverancier over product
 • De 5 belangrijkste redenen om te kiezen voor ons product
  • Declaratieproces is eenvoudig en volledig geïntegreerd
  • Werken vanuit één centraal startpunt, de agenda.
  • Uitgebreide rapportages en statistieken
  • Multidisciplinair opgebouwd, alle disciplines werken in één softwarepakket.
  • Achmea Plus EPD 2013
 • Gebruikersvereniging
  • Onze gebruikers zijn niet georganiseerd middels een gebruikersvereniging
 • Betrokkenheid gebruikers bij de ontwikkeling produkt
  • Klanten met een specialisme op een bepaald vakgebied worden regelmatig benaderd om mee te denken over de verdere ontwikkeling van onze software. Zo blijft G2 Paramedici een product van paramedici, voor paramedici. Voorbeelden hiervan zijn de uitbreidingen binnen G2 Paramedici voor kinderfysiotherapie, psychologie en logopedie.
  • Wij brengen klanten uit een bepaalde regio bij elkaar om samen met ons te brainstormen over de wensen met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de software.
  • Via ons Helpdesk Portaal kunnen alle klanten gebruikerswensen indienen. Aan deze wensen koppelen wij een prioritering en per release wordt beoordeeld welke wensen we kunnen realiseren.

Programma van Eisen
 • Wat zijn uw ambities m.b.t. het implementeren van de Nictiz standaard gebaseerd op de NHG-KNGF richtlijn gestructureerde informatie-uitwisseling huisarts-fysiotherapeut die op 20-04-2015 van toepassing is verklaard door het Informatieberaad?

   Voor ons is nodig dat er een uitgewerkte HL7 aansluiting waarmee de FIS en HIS software leverancier met een proof of concept de implementatie mogelijkheden in een testomgeving kan testen. De data voor deze informatie uitwisseling is in ieder geval aanwezig binnen G2.

 • Ons product ondersteunt daarnaast de volgende zorginhoudelijke overdrachtsstandaarden:
  • EDIFACT MEDSPE
  • EDIFACT MEDVRY
 • Gaat u de bezoekers van deze site kennis laten nemen van het resultaat van een zelftoets uitgevoerd op de meest actuele versie van het PvE? En zo ja, wanneer?
  • Op korte termijn
 • Bent u bereid om nieuwe overeenkomsten inhoudelijk aan te passen en in lijn te brengen met de eisen deel A versie 2.0?
  • Ja, op welke termijn is afhankelijk van de impact. Op langere termijn zijn wij bereid inhoudelijke aanpassingen te doen.
 • Uw mening over problemen die fysiotherapeuten ervaren als men wil overstappen naar een ander product? (vendor lock-in eis 581)
  • Wij zijn van mening dat fysiotherapeuten vrij moeten kunnen overstappen naar andere softwarepakketen. G2 voldoet al in die vraag door meerdere (gratis) mogelijkheden te bieden voor het bewaren van gegevens. Ook maakt G2 het uitvoeren van een conversie in veel gevallen mogelijk.
 • Wettelijk gezien is de fysiotherapeut verplicht om dossiergegevens 15 jaar te bewaren. Hoe is dat nu geregeld als het contract met u wordt beëindigd?
  • Voor het bewaren van dossiergegevens vanuit G2 zijn meerdere mogelijkheden. Als de software geïnstalleerd staat op de eigen computer, kunnen alle gegevens altijd onbeperkt worden bewaart. Als gekozen is voor een hosting oplossing kan bij een contractbeëindiging een lokale versie op de computer worden geïnstalleerd welke dan ook onbeperkt toegankelijk is. Tot slot is er ook de mogelijkheid om veel gegevens te exporteren vanuit de software naar bijvoorbeeld excel.

Ervaringen met/mening van gebruikers over product Om kennis te nemen van de ervaringen van gebruikers is op FysioNetwerken een speciale forumcategorie ingericht. Na te zijn ingelogd benadert u het forum via deze hyperlink. Heeft u zich nog niet geregistreerd voor FysioNetwerken dan treft u op deze pagina aanvullende informatie.

 

Deze site maakt geen gebruik van tracking cookies    -    © KNGF 2011 - 2019    -   Privacy Statement