Productinformatie Intramed

Productinformatie Intramed

Klik op het logo voor de site van de leverancier
Alle producten

Informatie leverancier over product
 • De 5 belangrijkste redenen om te kiezen voor ons product
  • Goede service: goede bereikbaarheid van ons Service centrum met deskundige medewerkers.
  • Compleet pakket: agenda, epd, declareren, boekhouding en diverse koppelingen
  • Stabiele organisatie: we zijn een financieel gezonde organisatie en bestaan al meer dan 20 jaar.)
  • Plus-eisen: met onze aanvullende module, Intramed PLUS voldoen we aan alle plus-eisen.
  • Multidisciplinair: alle paramedici en GGZ kunnen werken met Intramed
 • Gebruikersvereniging
  • We hebben een klankbordgroep fysiotherapie waarin een afspiegeling aanwezig is van onze klanten.
 • Betrokkenheid gebruikers bij de ontwikkeling produkt
  • Gebruikerswensen kunnen bij ons Service centrum worden geuit en worden genoteerd. Bij iedere nieuwe versie wordt er bepaald welke veelvoorkomende wensen er mee genomen worden.
  • De accountmanagers bezoeken een deel van onze klanten in het kader van relatiebeheer. Wensen die hieruit voortkomen worden geregistreerd.
  • Bepaalde oplossingen worden voorgelegd aan onze klankbordgroep.

Programma van Eisen
 • Wat zijn uw ambities m.b.t. het implementeren van de Nictiz standaard gebaseerd op de NHG-KNGF richtlijn gestructureerde informatie-uitwisseling huisarts-fysiotherapeut die op 20-04-2015 van toepassing is verklaard door het Informatieberaad?

   De richtlijn is voor ons niet nieuw. In 2012/2013 is gekeken naar deze standaard en is de correspondentie aangepast of althans zoveel mogelijk opgesteld conform de richtlijn. Dit gaat dan over de informatieuitwisseling van de fysiotherapeut naar de verwijzer. De informatieuitwisseling binnen Intramed is tweeledig opgesteld. 1 via het kanaal zorgmail en 2 via de ouderwetse fax. Via zorgmail is de enveloppe bijvoorbeeld summier opgesteld vanwege beperkingen binnen de diverse HIS-sen. Aangezien beide methoden de nodige beperkingen heeft, willen we zeker aanhaken binnen dit project en zien zeker de voordelen voor het gestructureerd uitwisselen van informatie. De administratieve lasten verlichting die dit met zich meebrengt bieden voordelen voor de fysiotherapeut en bieden hopelijk ruimte voor andere disciplines. Met name de digitale consultvraag en digitale verwijzing is nu eens hard nodig en spelen al een belangrijke rol tijdens de aanmelding van de cliënt, om de administratieve last te verminderen voor de fysiotherapeut. Tav het ongetwijfeld complexe ontwikkelproces kan ik nog weinig zeggen, en moeten in we samenspraak met alle betrokken partijen de nodige inzichten verkrijgen zodat de impact en complexiteit van het gehele proces helder wordt. Op dit moment kunnen we daar specifiek nog geen toezeggingen over doen. De uitnodiging van Nictiz zien we in ieder geval met enthousiasme tegemoet.

 • Ons product ondersteunt daarnaast de volgende zorginhoudelijke overdrachtsstandaarden:
  • Zodra we een reactie hebben ontvangen wordt deze geplaatst
 • Gaat u de bezoekers van deze site kennis laten nemen van het resultaat van een zelftoets uitgevoerd op de meest actuele versie van het PvE? En zo ja, wanneer?
  • Zodra we een reactie hebben ontvangen wordt deze geplaatst
 • Bent u bereid om nieuwe overeenkomsten inhoudelijk aan te passen en in lijn te brengen met de eisen deel A versie 2.0?
  • Zodra we een reactie hebben ontvangen wordt deze geplaatst
 • Uw mening over problemen die fysiotherapeuten ervaren als men wil overstappen naar een ander product? (vendor lock-in eis 581)
  • Nog geen reactie ontvangen
 • Wettelijk gezien is de fysiotherapeut verplicht om dossiergegevens 15 jaar te bewaren. Hoe is dat nu geregeld als het contract met u wordt beëindigd?
  • Zodra we een reactie hebben ontvangen wordt deze geplaatst

Ervaringen met/mening van gebruikers over product Om kennis te nemen van de ervaringen van gebruikers is op FysioNetwerken een speciale forumcategorie ingericht. Na te zijn ingelogd benadert u het forum via deze hyperlink. Heeft u zich nog niet geregistreerd voor FysioNetwerken dan treft u op deze pagina aanvullende informatie.

 

Deze site maakt geen gebruik van tracking cookies    -    © KNGF 2011 - 2019    -   Privacy Statement