Productinformatie FysioLogic

Productinformatie FysioLogic

Klik op het logo voor de site van de leverancier
Alle producten

Informatie leverancier over product
 • De 5 belangrijkste redenen om te kiezen voor ons product
  • Compleet: patientenadministratie, agenda, epd, declaraties, boekhouding en vele koppelingen
  • Zeer goed declaratiesysteem met meer dan 500 interne controles, waardoor heel weinig fouten en daardoor snelle uitbetaling door zorgverzekeraars zonder rompslomp.
  • Echte helpdesk met deskundige mensen die geen lijstjes oplezen, maar vragen echt beantwoorden en zaken echt oplossen.
  • Zeer goede prijs/prestatieverhouding
  • Voorsprong door jarenlange ervaring (sinds 1978)
 • Gebruikersvereniging
  • Onze gebruikers zijn niet georganiseerd middels een officiële gebruikersvereniging
 • Betrokkenheid gebruikers bij de ontwikkeling produkt
  • Aanpassingsverzoeken van gebruikers worden serieus overwogen en waar mogelijk en redelijk, uitgevoerd
  • Er is een onofficieel forum op FysioNetwerken
  • Een deel van de gebruikers wordt bezocht om ook uit de eerste hand te vernemen wat belangrijk is

Programma van Eisen
 • Wat zijn uw ambities m.b.t. het implementeren van de Nictiz standaard gebaseerd op de NHG-KNGF richtlijn gestructureerde informatie-uitwisseling huisarts-fysiotherapeut die op 20-04-2015 van toepassing is verklaard door het Informatieberaad?

   Als Logic Data zouden wij het zeer verwelkomen als de informatie-uitwisseling daadwerkelijk geïmplementeerd zou worden, omdat we geloven dat het de administratieve belasting van onze klanten kan verminderen. In het EPD zijn al voorzieningen actief die werken volgens de Richtlijn Informatie-uitwisseling etc. Het enige wat nog ontbreekt is de elektronische export en import van de gegevens. Wij willen in principe FysioLogic geschikt maken voor uitwisseling via de HL7 standaard, mits de kosten te overzien zijn en er aan de kant van onze klanten (de paramedici) en aan de kant van de huisartsen (en hun softwareleveranciers) eveneens voldoende animo bestaat. Laten we kijken wat er mogelijk is!

 • Ons product ondersteunt daarnaast de volgende zorginhoudelijke overdrachtsstandaarden:
  • EDIFACT MEDSPE
  • EDIFACT MEDVRY
  • We zijn geïnteresseerd in de implementatie van een op HL7 gebaseerde overdrachtstandaard
 • Gaat u de bezoekers van deze site kennis laten nemen van het resultaat van een zelftoets uitgevoerd op de meest actuele versie van het PvE? En zo ja, wanneer?
  • Zodra we een reactie hebben ontvangen wordt deze geplaatst
 • Bent u bereid om nieuwe overeenkomsten inhoudelijk aan te passen en in lijn te brengen met de eisen deel A versie 2.0?
  • Zodra we een reactie hebben ontvangen wordt deze geplaatst
 • Uw mening over problemen die fysiotherapeuten ervaren als men wil overstappen naar een ander product? (vendor lock-in eis 581)
  • Onwenselijk. Kan wat ons betreft alleen goed worden opgelost als de vorm van alle gegevens eenduidig beschreven is. Wij dringen aan op het stricter hanteren van het gegevensmodel en het verder terugdringen van het gebruik van vrije tekst door alle leveranciers.
 • Wettelijk gezien is de fysiotherapeut verplicht om dossiergegevens 15 jaar te bewaren. Hoe is dat nu geregeld als het contract met u wordt beëindigd?
  • FysioLogic is gedistribueerde software, die dus in principe op het computersysteem van de praktijk draait. Na beëindiging van de overeenkomst blijft het gebruiksrecht van kracht en blijft de data dus beschikbaar voor de praktijk.

Ervaringen met/mening van gebruikers over product Om kennis te nemen van de ervaringen van gebruikers is op FysioNetwerken een speciale forumcategorie ingericht. Na te zijn ingelogd benadert u het forum via deze hyperlink. Heeft u zich nog niet geregistreerd voor FysioNetwerken dan treft u op deze pagina aanvullende informatie.

 

Deze site maakt geen gebruik van tracking cookies    -    © KNGF 2011 - 2019    -   Privacy Statement