Productinformatie Abakus

Productinformatie Abakus

Klik op het logo voor de site van de leverancier
Alle producten

Informatie leverancier over product
 • De 5 belangrijkste redenen om te kiezen voor ons product
  • Gebruiksgemak; ontwikkeld met en voor de dagelijkse praktijk
  • Nadruk op de “outcome” in plaats van op het proces: > 300 vragenlijsten/meetinstrumenten beschikbaar
  • Minimale administratieve handelingen, bovendien te koppelen met de meeste declaratieprogrammatuur
  • Patiëntenportaal met huiswerkfunctie
  • Ondersteunt HKZ en KNGF richtlijnen verslaglegging
 • Gebruikersvereniging
  • Onze gebruikers zijn niet georganiseerd middels een gebruikersvereniging
 • Betrokkenheid gebruikers bij de ontwikkeling produkt
  • Wij organiseren gebruikersbijeenkomst(en) voor input vanuit de praktijk
  • de ontwikkeling va het EPD gebeurt mede op basis van vaakst genoemde klantsuggesties
  • (veel) gestelde vragen aan de helpdesk zijn bron voor verbeteringen

Programma van Eisen
 • Gaat u de bezoekers van deze site kennis laten nemen van het resultaat van een zelftoets uitgevoerd op de meest actuele versie van het PvE? En zo ja, wanneer?
  • Nog geen reactie ontvangen
 • Bent u bereid om nieuwe overeenkomsten inhoudelijk aan te passen en in lijn te brengen met de eisen deel A versie 2.0?
  • Nog geen reactie ontvangen
 • Uw mening over problemen die fysiotherapeuten ervaren als men wil overstappen naar een ander product? (vendor lock-in eis 581)
  • Nog geen reactie ontvangen
 • Wettelijk gezien is de fysiotherapeut verplicht om dossiergegevens 15 jaar te bewaren. Hoe is dat nu geregeld als het contract met u wordt beëindigd?
  • Nog geen reactie ontvangen
 • Ons product ondersteunt de volgende zorginhoudelijke overdrachtsstandaarden:
  • Nog geen reactie ontvangen
 • Wat zijn uw ambities m.b.t. het implementeren van de Nictiz standaard gebaseerd op de NHG-KNGF richtlijn gestructureerde informatie-uitwisseling huisarts-fysiotherapeut die op 20-04-2015 van toepassing is verklaard door het Informatieberaad?
  • Nog geen reactie ontvangen

Ervaringen met/mening van gebruikers over product Om kennis te nemen van de ervaringen van gebruikers is op FysioNetwerken een speciale forumcategorie ingericht. Na te zijn ingelogd benadert u het forum via deze hyperlink. Heeft u zich nog niet geregistreerd voor FysioNetwerken dan treft u op deze pagina aanvullende informatie.

 

Deze site maakt geen gebruik van tracking cookies    -    © KNGF 2011 - 2019    -   Privacy Statement