Productinformatie Fysiomanager

Productinformatie Fysiomanager

Klik op het logo voor de site van de leverancier
Alle producten

Informatie leverancier over product
 • De 5 belangrijkste redenen om te kiezen voor ons product
  • Uitstekende ondersteuning en scholing door service desk met kennis van zaken of het nu gaat over de software zelf of over bijvoorbeeld een (beheer)audit
  • Hulp bij het migreren van uw oude pakket naar Fysiomanager waardoor de overstap zonder strubbelingen verloopt.
  • Goede relatie met gebruikers, zorgverzekeraars en KNGF
  • Modern pakket, geheel webbased, waardoor altijd vanaf elke plek kunnen werken
  • Totaalpakket: EPD, patienten-portaal en administratief systeem in 1 systeem
 • Gebruikersvereniging
  • Er is geen formele gebruikersvereniging
 • Betrokkenheid gebruikers bij de ontwikkeling produkt
  • Wensen van gebruikers worden nauwgezet geregistreerd
  • Bij nieuwe releases wordt deze informatie nadrukkelijk gebruikt, hierdoor sluit het pakket steeds beter aan bij de praktijk.

Programma van Eisen
 • Wat zijn uw ambities m.b.t. het implementeren van de Nictiz standaard gebaseerd op de NHG-KNGF richtlijn gestructureerde informatie-uitwisseling huisarts-fysiotherapeut die op 20-04-2015 van toepassing is verklaard door het Informatieberaad?

   Wij huldigen al geruime tijd het motto 'meer tijd voor zorg'. Vandaar dat we in het kader van de electronische verwijzing een geavanceerd postbus afhandelingssysteem in Fysiomanager hebben geïmplementeerd. Een bericht van de huisarts wordt hiermee de basis voor een nieuw aan te maken patiënt (met 1 muisklik), de inhoud wordt direct in het brieven overzicht van de patiënt gezet. En de fysiotherapeut krijgt via het interne berichtensysteem een melding. Voor een pilot in Friesland is door ons een koppeling met Zorgdomein geïmplementeerd. Wij willen graag meepraten en meedenken, indien dit leidt tot snelle en pragmatische stappen die aansluiten bij de praktijk. Zorgelijk in dit kader is dat ons steeds vaker berichten bereiken dat patiënt informatie via de normale mail wordt verstuurd....

 • Ons product ondersteunt daarnaast de volgende zorginhoudelijke overdrachtsstandaarden:
  • Zodra we een reactie hebben ontvangen wordt deze geplaatst
 • Gaat u de bezoekers van deze site kennis laten nemen van het resultaat van een zelftoets uitgevoerd op de meest actuele versie van het PvE? En zo ja, wanneer?
  • Toetsresultaat deel C. versie 2.0 staat on line
  • Op basis van verklaring auditor (inmiddels verlopen) Keurmerk toegekend in 2011
 • Bent u bereid om nieuwe overeenkomsten inhoudelijk aan te passen en in lijn te brengen met de eisen deel A versie 2.0?
  • Zodra we een reactie hebben ontvangen wordt deze geplaatst
 • Uw mening over problemen die fysiotherapeuten ervaren als men wil overstappen naar een ander product? (vendor lock-in eis 581)
  • Nog geen reactie ontvangen
 • Wettelijk gezien is de fysiotherapeut verplicht om dossiergegevens 15 jaar te bewaren. Hoe is dat nu geregeld als het contract met u wordt beëindigd?
  • Zodra we een reactie hebben ontvangen wordt deze geplaatst

Ervaringen met/mening van gebruikers over product Om kennis te nemen van de ervaringen van gebruikers is op FysioNetwerken een speciale forumcategorie ingericht. Na te zijn ingelogd benadert u het forum via deze hyperlink. Heeft u zich nog niet geregistreerd voor FysioNetwerken dan treft u op deze pagina aanvullende informatie.

 

Deze site maakt geen gebruik van tracking cookies    -    © KNGF 2011 - 2019    -   Privacy Statement