Productinformatie Curasoft

Productinformatie Curasoft

Klik op het logo voor de site van de leverancier
Alle producten

Informatie leverancier over product
 • De 5 belangrijkste redenen om te kiezen voor ons product
  • EPD + Agenda + Declaratie overzichtelijk in 1 pakket
  • Verslaglegging, rapportages en communicatie eenvoudig, incl Zorgmail
  • EPD conform KNGF Fysio EPD Keurmerk Plus (2011)
  • Agis/ Achmea gecertificeerd
  • Webgebaseerde oplossing, overal veilig toegankelijk
 • Gebruikersvereniging
  • We hebben een officieuze gebruikersvereniging.
 • Betrokkenheid gebruikers bij de ontwikkeling produkt
  • Onze klanten: leveren input voor het automatiseren van verplichte handelingen en verwerken van de verslaglegging, leveren input voor verkleinen van administratieve fouten, leveren vakinhoudelijke input voor verbeteren EPD en bouwen van zorgpaden en denken functioneel en praktisch mee over werking pakket en nieuwe innovaties

Programma van Eisen
 • Wat zijn uw ambities m.b.t. het implementeren van de Nictiz standaard gebaseerd op de NHG-KNGF richtlijn gestructureerde informatie-uitwisseling huisarts-fysiotherapeut die op 20-04-2015 van toepassing is verklaard door het Informatieberaad?

   CuraSoft is zeker bereid om dit bericht in te bouwen.

 • Ons product ondersteunt daarnaast de volgende zorginhoudelijke overdrachtsstandaarden:
  • Curasoft ondersteunt de volgende overdrachtsstandaarden: HL7 communicatie standaarden (v2, v3, FHIR), Edifact (Zorgmail)
 • Gaat u de bezoekers van deze site kennis laten nemen van het resultaat van een zelftoets uitgevoerd op de meest actuele versie van het PvE? En zo ja, wanneer?
  • Toetsresultaat deel C. versie 2.0 staat on line
  • Op basis van verklaring auditor (inmiddels verlopen) Keurmerk toegekend in 2011
 • Bent u bereid om nieuwe overeenkomsten inhoudelijk aan te passen en in lijn te brengen met de eisen deel A versie 2.0?
  • Curasoft maakt bij haar overeenkomsten gebruik van de “Nederland ICT Voorwaarden 2014”. Daarnaast bestaat de mogelijkheid aparte “Service Level Agreements” (SLA) af te sluiten.
 • Uw mening over problemen die fysiotherapeuten ervaren als men wil overstappen naar een ander product? (vendor lock-in eis 581)
  • Bij beëindiging van het contract heeft de fysiotherapeut, op verzoek, de mogelijkheid om een technisch excelbestand te verkrijgen. Tevens is het mogelijk om per dossier een pdf te genereren.
 • Wettelijk gezien is de fysiotherapeut verplicht om dossiergegevens 15 jaar te bewaren. Hoe is dat nu geregeld als het contract met u wordt beëindigd?
  • Bij beëindiging van het contract kan Curasoft de gegevens beschikbaar stellen aan de fysiotherapeut (zie eis 581). De fysiotherapeut heeft zelf de verantwoordelijkheid om deze gegevens 15 jaar te bewaren. De fysiotherapeut heeft ook de mogelijkheid om, tegen een vergoeding, deze gegevens bij Curasoft te bewaren.

Ervaringen met/mening van gebruikers over product Om kennis te nemen van de ervaringen van gebruikers is op FysioNetwerken een speciale forumcategorie ingericht. Na te zijn ingelogd benadert u het forum via deze hyperlink Heeft u zich nog niet geregistreerd voor FysioNetwerken dan treft u op deze pagina aanvullende informatie.

 

Deze site maakt geen gebruik van tracking cookies    -    © KNGF 2011 - 2019    -   Privacy Statement