Leveranciersoverzicht

Leveranciersoverzicht

Toelichting Leveranciers die hebben laten weten een produktvermelding op deze pagina op prijs te stellen is verzocht om een logo toe te sturen. Door te klikken op het logo benadert u een pagina die is ingericht om aanvullende informatie te verstrekken over o.m. de ambities van de leverancier m.b.t. het Programma van Eisen. Dat geschiedt aan de hand van gerichte vragen.

Eigen verklaring Leveranciers kunnen een (versie van een) product onderwerpen aan een zelftoets. Na afronding kan deze desgewenst worden gepubliceerd (via de pagina Verklaringen. Op deze manier kan aan bezoekers van deze site inzicht worden even in de mate waarin een product het Programma van Eisen ondersteunt.

Keurmerk Producten kunnen in aanmerking komen voor een Keurmerk. Daarvoor is een verklaring van een gekwalificeerd IT-auditor die de eigen verklaring van de leverancier onderschrijft. Klik hier voor aanvullende informatie.

Gebruikerservaringen Ten behoeve van de uitwisseling van informatie tussen (potentiele) gebruikers is voor elk product een forum ingericht op FysioNetwerken.Via dat forum kunnen ervaringen worden uitgewisseld tussen (en vragen worden gesteld aan) gebruikers van de producten. Klik door naar de overzichtspagina met links naar de fora.

Implementatie Informatiestandaard HA-FT Reacties op vraag over ambities tot implementatie van de Nictiz standaard overdracht huisarts - fysiotherapeut. Zie ook de informatie en het persbericht op deze pagina.


?


 

Deze site maakt geen gebruik van tracking cookies    -    © KNGF 2011 - 2019    -   Privacy Statement