Account - Zelftoets - Eigen verklaring - Keurmerk

Account - Zelftoets - Eigen verklaring - Keurmerk

Aanvraag account Leveranciers van IT producten en diensten kunnen een account aanvragen. Nadere informatie over aanvraag, honorering een gebruik van het account treft u op deze pagina. Zelftoets leverancier Leveranciers kunnen een (versie van een) product onderwerpen aan een zogenaamde zelftoets. Daarbij kan worden aangegeven:
  • dat voldaan wordt aan de eis
  • dat niet voldaan wordt aan de eis. Daarbij is het mogelijk om een toelichting te geven over het waarom
  • of op enig moment aan de eis zal worden voldaan en zo ja wat de planning is
Bent u leverancier, dan treft u aanvullende informatie over het toetstraject op deze pagina. Eigen verklaring Als de zelftoets wordt afgerond, wordt een PDF samengesteld. Deze dient om bezoekers van de site inzicht te geven in de mate waarin een product het Programma van Eisen ondersteunt. Op verzoek van de leverancier worden gepubliceerd onder tabblad Verklaringen. Keurmerk Om in aanmerking te komen voor een keurmerk is een verklaring van een gekwalificeerd IT-auditor nodig waarin deze de eigen verklaring van de leverancier bevestigt. Het landelijk register voor gekwalificeerde IT-auditors wordt beheerd door Norea. Op basis van de verklaring van de auditor kan aan (de versie van) het product een Keurmerk worden toegekend en vindt vermelding plaats op de Keurmerk pagina). Bij het toekennen van het Keurmerk ontvangt de leverancier een exemplaar van het Reglement op het gebruik - en toezicht op het gebruik - van het collectieve beeldmerk Fysio-EPD

 

Deze site maakt geen gebruik van tracking cookies    -    © KNGF 2011 - 2020    -   Privacy Statement