Keurmerk

Keurmerken

Een Keurmerk kan worden toegekend na bevestiging van een eigen verklaring door een gekwalificeerde IT-auditor. Meer details over het proces treft u op deze pagina. Aan de betreffende leverancier wordt toestemming verleend om in woord en geschrift uiting te geven van het feit dat aan (een versie van) zijn product een Keurmerk is toegekend. Leverancier ontvangt een exemplaar van het Reglement (toezicht) gebruik collectieve beeldmerk Fysio-EPD. Om te stimuleren dat leveranciers ook latere versies van het Programma van Eisen implementeren is artikel 1.5 toegekend. Beƫindiging publicatie Als de, in de toekenningsbrief vermelde termijn is verstreken, wordt overeenkomstig art. 1.5 de publicatie op deze pagina beƫindigd. Gepubliceerde eigen verklaringen van leveranciers blijven wel zichtbaar.

 

Deze site maakt geen gebruik van tracking cookies    -    © KNGF 2011 - 2020    -   Privacy Statement