Zoek een eis    Nummer Soort Omschrijving

Versie 2.0 B. STOT

Informatie over deze versie

Naam Versie 2.0 B. STOT
Datum 07-03-2013

B. Standaardisatie, Overdracht & Techniek
Scope: Zorginhoudelijke en financiële gegevens.
Doel: Uitwisseling tussen systemen. Hergebruik gegevens, reductie administratieve lasten.

» Plaats een algemene reactie
» Bekijk alle algemene reacties (0)

Hoofdstukken

 1. ZORGINHOUDELIJK
 2. FIN. ADMINISTRATIEF
 3. ZORGINFRASTRUCTUUR

Begrippenlijst
Op deze pagina treft een overzicht van gehanteerde begrippen

Thema's
Het eisenpakket kunt u ook bekijken aan de hand van thema's
» Meer informatie

Download

U kunt dit pakket ook bekijken in PDF formaat

» Versie met reacties

» Versie zonder reacties

1. ZORGINHOUDELIJK

Voor uitleg, een nadere toelichting op standaardisatie en de links naar hieronder genoemde richtlijnen wordt verwezen naar deze pagina.

1.1 GEGEVENSREGISTRATIE

Om zinvol hergebruik en geautomatiseerde verwerking ("inlezen") van te ontvangen gegevens mogelijk te maken is het van belang dat gegevens zijn gestructureerd. De KNGF Richtlijn Fysiotherapeutische Verslaglegging bevat een overzicht van te registreren gegevens. Het Gegevensmodel brengt deze gegevens in kaart en voegt elementen toe die rekening houden met gegevensoverdracht.

20 Het systeem stelt de fysiotherapeut in staat om alle gegevens, zoals beschreven in de meest recente versie van de KNGF Richtlijn Verslaglegging, op gestructureerde wijze vast te leggen en in zelf te bepalen samenstelling te reproduceren. Reageer

687 Het systeem stelt de fysiotherapeut in staat alle gegevens zoals in het gegevensmodel beschreven, afzonderlijk te registreren en in zelf te bepalen samenstelling te reproduceren. Reageer

689 Gestructureerde bestanden en (ontvangen) berichten kunnen geautomatiseerd worden verwerkt. Hierbij worden de afzonderlijke gegevensrubrieken op correcte wijze in het dossier worden weggeschreven om eventueel, op een later moment, in zelf te bepalen samenstelling, te kunnen worden hergebruikt. Reageer

688 De in het gegevensmodel genoemde classificatie en codestelsels zijn geïmplementeerd. Reageer

1.2 GEGEVENSOVERDRACHT VAN HUISARTS NAAR FYSIOTHERAPEUT

De NHG-KNGF Richtlijn gestructureerde Informatie-uitwisseling huisarts fysiotherapeut voorziet in de gegevensoverdracht van huisarts naar fysiotherapeut bij

 • een consultvraag door de huisarts
 • een verwijzing door de huisarts
 • aanvullende informatie na een verzoek van de fysiotherapeut
Berichten bestaan uit een kern en een bijlage. Of een rubriek gegevens bevat, hangt af van het moment in de communicatie. Zie verder het inlegvel voor de huisarts dat als bijlage aan de richtlijn is toegevoegd.

572 Het systeem stelt de fysiotherapeut in staat ontvangen gegevens, zoals beschreven in de NHG-KNGF Richtlijn Gestructureerde Informatie-uitwisseling huisarts fysiotherapeut (inlegblad voor de huisarts), na autorisatie door de fysiotherapeut, gestructureerd weg te laten schrijven naar het dossier.
De "ingelezen" gegevens worden dan weggeschreven in de rubrieken zoals genoemd in fase Aanmelding na verwijzing (Rubriek Aanvullende medische gegevens patiënt) van het gegevensmodel.
Reageer

1.3 GEGEVENSOVERDRACHT VAN FYSIOTHERAPEUT NAAR HUISARTS

De NHG-KNGF Richtlijn gestructureerde Informatie-uitwisseling huisarts fysiotherapeut voorziet in de gegevensoverdracht van fysiotherapeut naar huisarts bij

 • DTF
 • een verzoek om aanvullende informatie aan de huisarts
 • een consultantwoord aan de huisarts
 • een tussentijds verslag aan de huisarts
 • een eindverslag aan de huisarts
Berichten bestaan uit een kern en een bijlage. Of een rubriek gegevens bevat, hangt af van het moment in de communicatie. Zie verder het inlegvel voor de fysiotherapeut dat als bijlage aan de richtlijn is toegevoegd.

573 Het systeem stelt de fysiotherapeut in staat te verzenden gegevens, zoals beschreven in de NHG-KNGF Richtlijn Gestructureerde Informatie-uitwisseling huisarts fysiotherapeut (inlegblad fysiotherapeut), als bericht samen te stellen.
Het te verzenden bericht wordt samengesteld door gebruik te maken van reeds ingevoerde gegevens. Afhankelijk van het type bericht wordt gebruik gemaakt van de verschillende gegevensrubrieken uit de betreffende fases van het gegevensmodel
Reageer

1.4 DEELNAME TRAJECT KWALITEIT IN BEWEGING

In de aanloop naar een betekenisvolle rol van de patiënt bij het meten van kwaliteit in de fysiotherapie via PROMS (patient reported outcome measurements) kunt u in 2013 starten met het opdoen van ervaringen met het traject "Kwaliteit in Beweging". In 2013 beperkt zich de uitvraag tot basale elementen van verslaglegging.

686 Het systeem stelt de fysiotherapeut in staat deel te nemen aan het traject Kwaliteit in Beweging. Reageer

1.5 VRIJ TE DEFINIËREN RAPPORTAGES

273 Het is mogelijk een begeleidende brief te generen waarin gebruik kan worden gemaakt van patiëntgegevens en gegevens uit het bijbehorende rapport Reageer

288 Het is mogelijk rapporten te definiëren en gegevens uit bestaande formulieren aan een rapport te koppelen. Reageer

 

Deze site maakt geen gebruik van tracking cookies    -    © KNGF 2011 - 2020    -   Privacy Statement