Zoek een eis    Nummer Soort Omschrijving

Versie 2.0 C. GEBR

Informatie over deze versie

Naam Versie 2.0 C. GEBR
Datum 04-04-2013

C. Gebruikers functionaliteit
Scope: Dossiervoering dagelijkse praktijk.
Doel: Optimale ondersteuning tijdens het zorginhoudelijke proces.

» Plaats een algemene reactie
» Bekijk alle algemene reacties (0)

Hoofdstukken

 1. ALGEMEEN
 2. ELEMENTEN & FUNCTIES
 3. INHOUD PATIËNTDOSSIER
 4. INHOUD GROEPSDOSSIER
 5. NAVIGATIE
 6. INSTELLINGEN

Begrippenlijst
Op deze pagina treft een overzicht van gehanteerde begrippen

Thema's
Het eisenpakket kunt u ook bekijken aan de hand van thema's
» Meer informatie

Download

U kunt dit pakket ook bekijken in PDF formaat

» Versie met reacties

» Versie zonder reacties

Vergelijk leveranciers op basis van dit eisenpakket
» Meer informatie

1. ALGEMEEN

1.1 ALGEMENE EISEN

Dit hoofdstuk bevat een aantal eisen m.b.t. de ondersteuning. Opstellers zijn zich er van bewust dat de begrippen "intuitief", "eenvoudig", "duidelijk" en "snel" subjectieve criteria zijn waarover discussie kan ontstaan. Het gaat hier echter om de essentie die naar het oordeel van de opstellers helder is. In een volgende versie van het eisenpakket zullen de begrippen meer SMART worden gedefinieerd.

316 De applicatie volgt de meest recente KNGF Richtlijn Fysiotherapeutische Verslaglegging.
Reageer

315 De applicatie moet de gebruiker ondersteunen door:
 • intuïtieve bediening, eenvoudig navigeren (procesondersteunend)
 • snelle toegang tot gewenste dossiercomponenten (binnen maximaal 4 acties of klikken of sneltoetsen) na inloggen
 • sneltoetsen (deze moeten duidelijk herkenbaar zijn)
 • snel in- en uitloggen
 • de toegang tot het dossier wordt geblokkeerd (schermbeveiliging met wachtwoord) na inactiviteit gedurende een, door de beheerder in te stellen, tijdsperiode.
 • de sessie wordt automatisch beëindigd (gebruiker wordt uitgelogd) na inactiviteit gedurende een, door de beheerder in te stellen, tijdsperiode.
Reageer

1.2 GEBRUIKERS

Gebruikers zijn gekoppeld aan een gebruikersrol. Standaard kent het EPD enkele gebruikersrollen. Het is mogelijk nieuwe gebruikersrollen te definieren of huidige aan te passen.

125 Het is mogelijk gebruikersrollen te definiëren en aan te passen. Standaard kent het EPD de volgende rollen:
 • patiënt
 • behandelend therapeut
 • ketenzorg-partner
 • administratief medewerker
 • onderzoeker
Reageer

205 Beschikt een gebruiker over meerdere rollen, dan verlangt het systeem dat tijdens het inloggen voor een specifieke rol wordt gekozen. Uit de logging blijkt onder welke titel de gebruiker van het systeem gebruik maakt. Reageer

1.3 RECHTEN

207 Het is mogelijk per gebruikersrol, per dossiercomponent of per forumliertype de volgende rechten separaat dan wel in één keer in te stellen:
 • geen toegang
 • leesrechten
 • schrijfrechten

Dit is mogelijk op de gebruikersrollen zoals verwoord bij Eis 125

En mogelijk op de volgende onderdelen
 • dossier
 • behandelepisode
 • rubriek
 • dossiercomponent
Reageer

1.3.1 BESCHIKBAAR STELLEN GEGEVENS

Het dossier bevat patiëntgegevens. De patiënt kan aangeven of deze gegevens aan derden beschikbaar mogen worden gesteld.

446 Het is mogelijk dat de patiënt aangeeft dat hij al dan niet toestemming geeft voor het beschikbaar stellen aan derden van zijn behandelgegevens. Standaard is expliciet toestemming nodig. Reageer

370 Het is mogelijk dat de patiënt bij het starten van een behandelepisode (vooraf) aangeeft dat alle nieuw toe te voegen gegevens gekoppeld aan die behandelepisode beschikbaar worden gesteld aan derden. Reageer

128 Het is mogelijk dat de patiënt op de volgende niveaus aangeeft dat gegevens (achteraf) al dan niet beschikbaar worden gesteld aan derden:
 • per dossiercomponent
 • per behandelepisode
 • per rubriek
 • per dossier
Reageer

129 Het is mogelijk dat de patiënt aangeeft dat dossiercomponenten beschikbaar worden gesteld aan derden, dit is per ontvanger individueel instelbaar. (Bijvoorbeeld, de huisarts wel, maar de verwijzer uit ziekenhuis niet) Reageer

1.3.2 OVERZICHT BESCHIKBAAR GESTELDE GEGEVENS

371 Het is mogelijk een overzicht te genereren van beschikbaar gestelde dossiercomponenten. Het overzicht toont de volgende gegevens:
 • behandelepisode
 • type dossiercomponent
 • naam/omschrijving dossiercomponent
 • datum dossiercomponent
 • beschikbaar gesteld aan wie
Reageer

 

Deze site maakt geen gebruik van tracking cookies    -    © KNGF 2011 - 2020    -   Privacy Statement