Eisenpakket

Versies

Q & A: Dossier ICT & EPD FysioNet Rubriek Programma van Eisen en Keurmerk Fysio-EPD Versie 2.0 C: 04-04-2013 Versie 2.0 B: 07-03-2013 Versie 2.0 A: 24-01-2013 Toelichting versie 2.0 deel A,B en C Versie 1.1: 25-11-2011. Aanpassingen i.v.m. actualisering van de KNGF Richtlijn Fysiotherapeutische Verslaglegging. Versie 1.0: 31-03-2010.

Beschikbare versies

Van het eisenpakket zijn de volgende versies beschikbaar:

Versie 2.0 C. GEBR

C. Gebruikers functionaliteit
Scope: Dossiervoering dagelijkse praktijk.
Doel: Optimale ondersteuning tijdens het zorginhoudelijke proces.

Publicatiedatum: 04-04-2013 | Status: Definitief

Versie 2.0 B. STOT

B. Standaardisatie, Overdracht & Techniek
Scope: Zorginhoudelijke en financiële gegevens.
Doel: Uitwisseling tussen systemen. Hergebruik gegevens, reductie administratieve lasten.

Publicatiedatum: 07-03-2013 | Status: Definitief

Versie 2.0 A. IBCW

A. Informatiebeveiliging, continuïteit, wet-regelgeving
Scope: SLA IT dienstverlening. Beschikbaarheid, Integriteit, Vertrouwelijkheid & Logging.
Doel: Continuïteit praktijkvoering. Voldoen aan wet & regelgeving.

Publicatiedatum: 23-01-2013 | Status: Definitief

 

Deze site maakt geen gebruik van tracking cookies    -    © KNGF 2011 - 2020    -   Privacy Statement