Welkom

Contact


Vragen over het eisenpakket kun je stellen aan Functioneel Beheerder Chantal Weymans (c.weymans@kngf.nl) Heb je vragen van algemene aard of wil je discussiëren met collega's of leveranciers dan ben je welkom op het forum op FysioNetwerken.


Ontwikkelingen

Voor ontwikkelingen en achtergronden verwijzen we graag naar relevante kennisdossiers op de KNGF website (thema Praktijkvoering) en de site van het Informatieberaad Zorg.

Welkom

Deze website is ingericht ten behoeve van de ontwikkeling en implementatie van het Programma van Eisen Fysio-EPD van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). 

Eigen verklaring Leveranciers kunnen een (versie van een) product onderwerpen aan een zelftoets. Na afronding kan deze desgewenst worden gepubliceerd (via de pagina Verklaringen). Op deze manier kan aan bezoekers van deze site inzicht worden gegeven in de mate waarin een product het Programma van Eisen ondersteunt. Keurmerk Producten kunnen in aanmerking komen voor een Keurmerk. Daarvoor is een verklaring nodig van een gekwalificeerd IT-auditor die de eigen verklaring van de leverancier onderschrijft. Klik hier voor aanvullende informatie.


Ik wil meer weten ...

... over wet en regelgeving, privacy, informatiebeveiliging, goede afspraken met mijn IT leverancier, standaardisatie en hergebruik van gegevens.
» Ik wil meer weten ...

Leveranciers

We bieden leveranciers de mogelijkheid om via deze site meer informatie over hun product en (Keurmerk) ambities te verstrekken.
» Leveranciers

Wie hebben bijgedragen?

Welke personen hebben tot dusver aan de ontwikkeling van het Programma van Eisen bijgedragen?
» Wie hebben bijgedragen?

 

Deze site maakt geen gebruik van tracking cookies    -    © KNGF 2011 - 2020    -   Privacy Statement